Bel ons: 038-4600973

Academische opleidingsschool

Academische basisschool

De IJsselhof maakt deel uit van het project “Aspirant Academische basisschool". Door deelname aan dit project willen we ons onderwijs verbeteren door ontwerp- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle.

Een academische opleidingsschool is een school waar opleiden, innoveren en onderzoeken op de werkplek centraal staan. Zowel zittende als aanstaande leraren onderzoeken, innoveren en worden op verschillende manieren opgeleid. Dit vindt plaats ten behoeve van de leerresultaten van leerlingen en de professionele ontwikkeling van de mensen binnen de school.

De basis van dit traject wordt gevormd door drie pijlers: opleiden, onderzoeken en innoveren.
De pijler opleiden richt zich op het opleiden op de werkplek van aanstaande leraren. Dit biedt hen de mogelijkheid kennis op te doen op de werkvloer, kennis uit te breiden en toe te passen. Hierdoor wordt de kloof tussen theorie op de opleidingsinstituten en praktijk op de basisscholen verkleind.

De tweede pijler is innovatie. Elke academische opleidingsschool bepaalt zelf één of meerdere thema's waarop zij wil innoveren. Deze innovaties zijn specifiek voor de context van die school. Bij ons op school vinden we het belangrijk dat we onze kinderen voorbereiden op de toekomst.

De derde pijler is onderzoek. Eén juniorleerkracht, een vierdejaars student, die deelneemt aan dit academische onderzoek, maakt dit schooljaar deel uit van ons team. Deze maakt gebruik van de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek dat in het vorige schooljaar heeft plaatsgevonden.

Continue aandacht voor schoolontwikkeling.
Doordat het opleiden, innoveren en onderzoeken binnen onze basisschool centraal staan voor het hele team, is er sprake van een voortdurende schoolontwikkeling. Op deze manier kan onze school blijven inspelen op ontwikkelingen binnen de maatschappij en kunnen leerresultaten worden geoptimaliseerd.

© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof