Bel ons: 038-4600973

Klassenouders

Klassenouders op de IJsselhof……… wat doen zij?

  • Bij organisatorische zaken assisteren of deze uit handen nemen van de leerkracht, zoals het regelen van een excursie, bezoek scholen voortgezet onderwijs, theaterbezoek, enz.
  • Andere ouders betrekken bij activiteiten in de klas (versieren e.d.).
  • Opstellen schoonmaakrooster lokaal betreffende groep.
    De OR zorgt voor koffie/ thee en schoonmaakmateriaal.
  • Aandacht besteden aan lief en leed in de groep (bijv. bij ziekte, geboorte of andere ingrijpende gebeurtenissen).
  • Overleg over thema's en projecten die in de groep aan de orde komen en hier bijv. materialen voor verzamelen ter versiering, aanvulling, o.i.d.
  • Assisteren bij activiteiten vanuit de OR in de klas of het organiseren daarvan.
  • En…..?? We zullen het zien in de loop van het jaar.
© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof