Bel ons: 038-4600973

Luizenouders

Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Alle kinderen worden na elke vakantie gecontroleerd. Deze 'luizenpluizers' zijn door school benaderd en door de GGD geschoold. Bij het aantreffen van luizen wordt, na vooraf gegeven toestemming van de ouders, het kind op school behandeld. Bij het aantreffen van neten krijgt het kind een briefje van de groepsleerkracht mee met het verzoek het kind te behandelen. Het kind mag gewoon op school blijven. Groepen waarin luizen e.o. neten worden aangetroffen worden na twee weken nogmaals gecontroleerd op luizen en neten. Het kind waarbij luizen of neten zijn aangetroffen krijgt tijdelijk een luizencape. Via de GGD worden folders verstrekt met informatie over hoe om te gaan met dit probleem.


© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof