Bel ons: 038-4600973

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van de OBS IJsselhof is het orgaan waarin ouders en personeel worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie voornemens is te doen. De belangrijkste rechten van de MR daarbij zijn het instemming- en adviesrecht. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd en worden in de jaargids van de MR beschreven (zie het onderdeel Attachments op deze site).

Het doel is dat personeel en ouders invloed hebben op de belangrijke beslissingen die ook hen aangaan. De MR wil graag open communiceren met de school en met haar achterban, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt of kan gaan spelen en daarop tijdig kunnen reageren.

De vergaderdata voor het schooljaar 2018/2019 zijn 20 september 2018, 1 november 2018, 13 december 2018, 31 januari 2018, 21 maart 2019, 16 mei 2019 en 25 juni 2019.

De agenda en bijbehorende stukken van de vergadering zijn op verzoek van tevoren in te zien en de vergaderingen zelf zijn openbaar, dus belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd. Graag vooraf aanmelden via een email naar mr@obs-ijsselhof.nl. Ook de directeur van de IJsselhof, Marja Heerdink, is doorgaans uitgenodigd bij vergaderingen van de de MR.

De MR bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders:
Annemiek Woldendorp (voorzitter)
Gerben Tuin
Johan van Dijkhuizen (secretaris)
Johan van Lenthe
Marco Morelis

Namens het team:
Alie Hesta
Inge Deuling
Janine Timmerman
Jeannette Boesjes
Miranda Binnendijk

Voor contact kunt u mailen met: mr-ijsselhof@ooz.nl


Alie Hesta.................... Annemiek Woldendorp....Janine Timmerman


Gerben Tuin................. Jeannette Boesjes............ Johan van Dijkhuizen


Marco Morelis.................. Miranda Binnendijk.. Johan van Tenthe


Inge Deuling

© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof