Bel ons: 038-4600973

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van de OBS IJsselhof is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel/leerkrachten, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie voornemens is te doen. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Voor de MR-vergaderingen wordt de directeur van de IJsselhof altijd uitgenodigd.

Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigen. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren. De agenda en bijbehorende stukken van de vergadering zijn van tevoren in te zien en de vergaderingen zelf zijn openbaar, dus ouders zijn van harte uitgenodigd ( wilt u zich van tevoren even aanmelden?).

De MR bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders:
Annemiek Woldendorp (voorzitter)
Coen Jansonius
Gerben Tuin
Johan van Dijkhuizen (secretaris)
Marco Morelis

Namens het team:
Alie Hesta
Jeannette Boesjes
Judith Pool
Leonie Wesselo
Miranda Binnendijk

Namens directie aanwezig bij MR vergaderingen: Marja Heerdink (directeur)

Voor contact kunt u mailen met: mr-ijsselhof@ooz.nl


Alie Hesta.................... Annemiek Woldendorp.......... Coen Jasonius


Gerben Tuin................. Jeannette Boesjes............ Johan van Dijkhuizen


Judith Pool...................... Marco Morelis............. Miranda BinnendijkLeonie Wesselo

© 2018 Integraal Kind Centrum de IJsselhof