Bel ons: 038-4600973

News

  • 23 okt 19:23

Beste ouders en verzorgers,

De eerste vergadering van de Medezeggenschapsraad van dit schooljaar is geweest. We hebben allereerst de drie nieuwe leden van de lerarengeleding welkom geheten. Daarna hebben we kort een aantal documenten van school besproken waar we instemming aan hebben verleend, namelijk het jaarverslag van vorig jaar, het jaarplan voor het komende jaar en de schoolgids. Vervolgens hebben we een aantal documenten van de MR zelf behandeld, te weten de notulen van de vorige vergadering, het MR-jaarverslag en de nieuwe MR-jaargids. Het belangrijkste deel van de vergadering ging over de speerpunten voor dit schooljaar. We hebben ons voorgenomen om extra aandacht te gaan besteden aan 3 punten: ten eerste de school-ouder communicatie en ouderbetrokkenheid, ten tweede de borging van de goede ontwikkelingen in het onderwijs op de IJsselhof en ten derde het werken met combigroepen.

De MR-documenten worden deze week op de MR-pagina van de schoolwebsite geplaatst, zodat belangstellenden ze kunnen lezen. Ook de conceptnotulen van de afgelopen vergadering komen erop. Neem eens een kijkje!

Met vriendelijke groeten,

MR OBS IJsselhof

http://obs-ijsselhof.nl/mr

© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof