Bel ons: 038-4600973

News

  • 24 sep 11:12

Betreft: Opgave training Kinder-EHBO

Geachte ouder/verzorger,

Voor de zomervakantie is binnen een aantal Doomijn kinderopvanglocaties in Zwolle-Zuid geïnventariseerd of er behoefte bij ouder(s) / verzorger(s) is tot het volgen van een training Kinder-EHBO. Hierop hebben ruim voldoende geïnteresseerde ouder(s)/verzorger(s) gereageerd. Dit heeft ons doen besluiten de training als gezamenlijke activiteit met de basisschool aan te gaan bieden binnen IKC de IJsselhof.

Inhoud van de training

In de training van het Oranje Kruis worden alle kleine ongevallen uit het Oranje Kruis boekje behandeld, evenals kinderreanimatie en het kunnen bedienen van een AED-apparaat. De kosten zijn € 100,- per persoon. Dit is inbegrepen het lesboekje "Eerst hulp aan kinderen", materiaalkosten en het examen. Er zijn echter een behoorlijk aantal zorgverzekeraars die de trainingskosten deels of zelfs helemaal vergoeden. Het loont dus om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of dit ook op uw polis van toepassing is. U ontvangt via de docent een declareringsnota en bij het goed afleggen van het examen een certificaat.

Data training

Bij voldoende aanmeldingen zal de training starten. Er is plek voor maximaal 12 cursisten.

De training vindt plaats op IKC de IJsselhof, Staatssecretarislaan 10 in Zwolle, van 19.00-22.00 uur op de volgende data: 5 oktober - 12 oktober - 19 oktober - 2 november (examen).

De docent tijdens deze training is Mevr. Joke Scholten.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door uiterlijk vóór 23 september a.s. te mailen naar mmo2@doomijn.nl onder vermelding van "Opgave Kinder-EHBO - IKC de IJsselhof". Wanneer we meer dan 12 aanmeldingen ontvangen, zullen we een wachtlijst aanmaken en wordt er bekeken of we op korte termijn nog een training kunnen organiseren.

Hierbij hoop ik voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de medewerker(s) van de locatie of bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Elly van Holland

Manager Doomijn

© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof