Bel ons: 038-4600973

News

  • 06 nov 09:38

Meester Jan Hobbeling is gestart met de huiswerkgroep. Kinderen krijgen dan de mogelijkheid om bij hem huiswerk te maken en/of ze krijgen nog een keer instructie.
Het is op dinsdag van 14.45 –15.15 uur voor spelling/ begrijpend lezen en op donderdag van 14.45—15.15 uur voor rekenen.

Als u wilt dat uw kind daar ook heen gaat, kunt u zelf een mail sturen naar meester Jan. j.hobbeling@ooz.nl

© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof