Bel ons: 038-4600973

News

  • 09 mar 07:56

Misschien heeft u het van uw kind gehoord dat we gisteren de Inspectie van het onderwijs op bezoek hadden. Alle scholen in Nederland worden jaarlijks gevolgd en 1 x per 4 jaar worden scholen bezocht door een inspecteur. De school wordt dan 'doorgelicht' op allerlei gebied, waarbij ook gesproken wordt met leerkrachten, ouders en leerlingen om een goed beeld te krijgen.

Het rapport wordt binnen enkele weken naar ons gestuurd en zal dan ook op de internetsite van de Inspectie van het onderwijs te zien zijn.

Zo gauw het definitieve rapport binnen is, zullen we u dit toesturen en ook op onze website zetten.

Alvast de cijfers? We hebben van de 10 aandachtspunten 4 x een voldoende gekregen en maar liefst 6 x een goed! We zijn dan ook apetrots op deze uitslag!!
© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof