Bel ons: 038-4600973

OR

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die veel voor de school betekent. De ouderraad houdt zich onder andere bezig met het (mede)organiseren van activiteiten op school.

Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor ouders. Doordat er veel contact tussen OR en school is, kan de OR als brug fungeren tussen ouders en school.

De OR organiseert, samen met leden van het onderwijsteam, diverse activiteiten. Zij zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten. Te denken valt hierbij aan Kerst, Pasen, Sinterklaas, sportdagen, de avondvierdaagse en ondersteuning bij de musical en het afscheid van groep 8.
Verder zorgt de OR ervoor dat de school telkens opnieuw wordt aangekleed passend bij verschillende thema's, zoals herfst, Kerst etc.

Ouderbijdrage

Al deze activiteiten moeten bekostigd worden. Daarom int en beheert de OR de ouderbijdrage die bestemd is voor de activiteiten op school en voor de schoolreis.
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Alleen bij betaling van de ouderbijdrage is uw kind ervan verzekerd dat het aan alle activiteiten deel kan nemen.Voor kinderen die vanaf januari op school komen rekenen wij een aangepaste bijdrage. De kleuters betalen een kleiner bedrag in vergelijking met bovenbouwgroepen. Dit verschil wordt verklaard doordat de bovenbouwgroepen met schoolreis/kamp gaan en de kleuters een feest hebben in de school.

Vergadering

Een aantal keer per jaar vergadert de OR. Bij deze vergadering zijn ook twee leden van het onderwijsteam aanwezig. Eenmaal per jaar houdt de OR een jaarvergadering waarin de financiƫle zaken van de OR besproken worden. Deze vergaderingen zijn openbaar en iedereen is van harte welkom. De notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de website.


Leden Ouderraad:

Vanuit het team:

Voor vragen, opmerkingen of het aanbieden van hulp, kunt u ons bereiken op
or-ijsselhof@ooz.nl.
Maar u kunt ons natuurlijk ook altijd even aanspreken op het schoolplein.

© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof