Bel ons: 038-4600973

School'Aandacht voor elkaar, respect, betrokkenheid, waardering, een eigen mening, creativiteit en humor zijn voor ons heel belangrijk'.

Waar komt onze naam vandaan?

IKC de IJsselhof is een openbare school die haar naam dankt aan het feit dat de school is gelegen in een parkachtige omgeving van de rivier de IJssel. De school bestaat sinds 1992. Het huidige gebouw is in oktober 2008 in gebruik genomen.
De IJsselhof is een buurtschool voor kinderen uit de wijken Oldenelerbroek, Ittersumerlanden en Ittersumerbroek in Zwolle.
Per augustus 2013 zijn wij een Integraal Kind Centrum. Dit houdt in dat wij er naar streven een toegankelijke school te zijn met verschillende voorzieningen voor school, gezin en buurt. We hebben dan ook met verschillende partners een samenwerkingsovereenkomst.


Momenteel werken wij aan een nieuwe website.

© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof