Bel ons: 038-4600973

Schooltijden

De IJsselhof hanteert een continurooster. Dat wil zeggen dat de kinderen tussen de middag overblijven. Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij.

Het overblijven wordt verzorgd door ouders en oud-ouders die aangesloten zijn bij stichting Tussenschoolse opvang de IJsselhof. Hiervoor wordt een bijdrage betaald waarmee spellen en spelmateriaal wordt gekocht.
Meer informatie? Zie kopje Overblijfouders.

De school speelt daarmee in op de maatschappelijke ontwikkeling waarbij veel ouders zorg en werk moeten combineren.
Daarnaast levert het gezamenlijk eten een bijdrage aan de ontwikkeling van normen en waarden tussen kinderen.

Schooltijden:

  • Maandag 8:30 uur - 14:45 uur
  • Dinsdag 8:30 uur - 14:45 uur
  • Woensdag 8:30 uur - 12:30 uur
  • Donderdag 8:30 uur - 14:45 uur
  • Vrijdag 8:30 uur - 12:30 uur
© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof