Bel ons: 038-4600973

Sociaal emotionele ontwikkeling'Spelen, denken, bewegen en praten bevordert het sociaal-emotioneel welbevinden van onze kinderen'.
Mediation

Enkele leerlingen uit de groepen 7 en 8 zijn opgeleid als mediator. Het is de bedoeling dat ze worden ingezet bij het oplossen van kleine ruzies op school.

De praktijk heeft uitgewezen dat leerlingen met behulp van een leerling-mediator heel goed in staat zijn om kleinere ruzies tussen kinderen op te lossen.

Op deze wijze maakt de IJsselhof leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen gedrag.


PAD (programma alternatieve denkstrategie├źn)

Het PAD programma richt zich vooral op de preventie:
door niet alleen aandacht te besteden aan gedrag dat wel of niet mag worden kinderen sociaal en emotioneel competenter. Er wordt nl. systematisch en intensief aandacht besteed aan de achterliggende normen en waarden, aan de gedachten en gevoelens van het kind zelf en van de andere betrokkenen, en aan verschillende manieren om problemen op te lossen.

© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof