Bel ons: 038-4600973

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Wij doen uiteraard onze uiterste best om ervoor te zorgen dat u en uw kind met een tevreden en veilig gevoel naar school gaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u dit met de betrokken medewerker van de school bespreken. Komt u er samen niet uit, dan bent u van harte welkom bij de directeur van de school.

Mocht ook dit gesprek niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. De contactpersonen op de IJsselhof zijn Jan Hobbeling en Ardith van Gameren.U kunt ook direct bij deze contactpersonen terecht als er sprake is van ongewenste intimiteiten, discriminatie of agressie.

De contactpersoon is in alle gevallen een objectief persoon die u kan helpen om te bepalen welke stappen kunnen helpen om uw klacht op te lossen.

De scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio hanteren hetzelfde klachtenreglement. Dit reglement is in te zien op de website van school en op de internetsite van www.openbaaronderwijszwolle.nl.

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs
T. 0900-111 31 11

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon 030-280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl


© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof