Bel ons: 038-4600973

Zorg

'Kinderen krijgen de aandacht die ze verdienen'.

Zorg

Op de IJsselhof wordt altijd rekening gehouden met leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

In alle groepen wordt zo snel mogelijk gehandeld bij dreigende problemen of bij gesignaleerde meer- en hoogbegaafdheid. De leerkrachten krijgen hierbij ondersteuning van de IB-ers, de RT-er en de specialisten.

Extra zorg wordt zoveel mogelijk in de groep geboden, tenzij het beter voor de leerling is om individueel of in een klein groepje begeleid te worden.

Als een kind hiervoor in aanmerking komt, wordt dit met ouders besproken.

© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof