Eigenaarschap

Leraren coachen de leerlingen naar toegewijde en betrokken kinderen. Daarbij speelt eigenaarschap een grote en essentiële rol:

Kleuters plannen hun eigen activiteit via het planbord

Kinderen in groep 3-4 gebruiken het ‘ontwikkelschrift’ om hun eigen ontwikkeling inzichtelijk te maken

Kinderen in groep 5-6 gaan groepsdoorbroken werken aan gezamenlijke leerdoelen van Wereldoriëntatie

Kinderen in groep 7-8 maken een weekplanner en kiezen zelf voor instructiemomenten

Delen