Begeleiding

Indien een kind extra begeleiding nodig heeft (leer technisch of gedragsmatig) zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen dat de leerstof anders (individueel, herhaald, via een andere methodiek,  enz.) wordt aangeboden of dat er wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie, leerling-leerkracht/leerling-groep, enz.). Dergelijke aanpassingen komen o.a. ter sprake in oudergesprekken en in de tien-minuten gesprekken. Blijkt de zorgvraag toch complexer dan wordt er een zorgtraject ingezet. Een zorgtraject is onze manier om kinderen zo goed en passend mogelijk te begeleiden in de basisschool periode. Ouders worden vanaf het begin meegenomen in het traject.

Kinderen die met een of meer vakken veel moeite hebben, kunnen extra begeleid worden door onze onderwijsassistent, hij/zij overlegt met de leerkracht en de intern begeleider wat de beste begeleiding is voor een bepaalde leerling.