Onderwijs

Wij werken met een leerstofjaar-klassensysteem. De leerstof, die een kind zich op de basisschool eigen moet maken, is verdeeld over acht jaar en wordt in leeftijdsgroepen onderwezen. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten zoveel mogelijk bij elkaar in de groep.

De IJsselhof biedt een inspirerende, uitnodigende en geborgen omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de basisbehoeften van de leerling (relatie, competentiegevoel, veiligheid en zelfstandigheid).

We stimuleren de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces. We gaan met de leerlingen op zoek naar wie je bent, wat bij je past en waar je blij van wordt. Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer ze gezien worden, zich gekend en gewaardeerd weten en zich fijn voelen.

 

opschoondag

In het kader van de ‘Nationale opschoondag’ en in samenwerking met de ROVA, gaan de leerlingen de wijk door en verzamelen zwerfafval. De ROVA haalt het dan weer bij school op. Zo maken we de leerlingen bewust van hun verantwoordelijkheid en zorg voor de natuur en de leefomgeving.