Specialismen

Binnen ons team hebben we verschillende specialisten, waarbij de leerkracht terecht kan met een hulpvraag / inspiratie. Ook kijken deze specialisten, samen met het team, naar ons onderwijs en naar de ontwikkelingen op onderwijsgebied. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen, past dat bij KC de IJsselhof en de leerlingen, doen we het goed, doen we wat we zeggen, kan het anders/beter enz.

Welke specialisten hebben we in ons team?
De intern begeleider, taalspecialist, rekenspecialist, specialist ‘het jonge kind’, gedragsspecialist, innovatiespecialist, beeldcoach.

Verder hebben we nogĀ externe specialisten binnen in ons KC.