De Leerlingenraad

Op school ben je om te leren rekenen, lezen, spellen en nog veel meer. Ook Burgerschap hoort daarbij. Burgerschap is les krijgen om een goede burger te worden, een goede burger of inwoner van Zwolle, Nederland, Europa en de Wereld.

Een goede burger zorgt ervoor dat zijn of haar omgeving mooi is en blijft. Dat kan zijn door zwerfafval op te ruimen, mee te praten over een nieuw kunstwerk in de straat of met een oudere mevrouw een stukje te gaan wandelen (participatie en eigenaarschap).
Maar dat kan ook door de democratie te begrijpen zodat macht eerlijk verdeeld wordt en dat je gedrag past bij eerlijk omgaan met alle mensen. Daarnaast is het belangrijk dat je weet wie jij bent en hoe je met anderen (identiteit) omgaat. Hier passen normen en waarden bij.

Op de IJsselhof willen wij de principes als participatie, democratie en identiteit o.a. aandacht geven door het instellen van een leerlingenraad.

Hoe ziet een leerlingenraad eruit?

Een leerlingenraad bestaat uit een aantal gekozen kinderen uit groep 5 t/m 8 en de teacher leader. Leerlingen stellen zichzelf verkiesbaar voor de leerlingenraad en gaan campagne voeren in de eigen groep. Vervolgens wordt er democratisch gestemd voor de vertegenwoordiger van de groep.

Het gaat erom dat de leerlingenraad de stem van alle kinderen op de IJsselhof vertegenwoordigt.