Samen onderzoeken en ontdekken

Op het moment dat een kind binnenkomt in ons KC, staat onderzoeken en ontdekken bovenaan. Ons credo is:

De zandbak is de universiteit voor jonge kinderen!

Door zien, ervaren en ontdekken doen kinderen een schat aan ervaringen op die van pas komen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Samen op zoek en op onderzoek en dat weer samen delen en leren. Gebruik maken van je talenten en de talenten van de ander. Dat is het samen onderzoekend leren.

Binnen ons KC hebben we een doorgaande lijn in het onderzoekend en ontdekkend leren.

De start ligt bij de peuters en zet zich voort naar de kleuters: wat weten we en wat willen we nog meer weten/leren.

Vanaf groep 3 werken we met onderzoeksvragen: samen op zoek, experimenteren om tot een antwoord te komen op een zelf(samen) bedachte vraag.

Naast het reguliere leren (taal, rekenen) werken we met thema’s, waarin het samen onderzoeken en ontdekken centraal staat. Daarnaast zijn er schoolbrede themaweken, zoals de Week van de Wereldgodsdiensten en Burgerschap, de Week van de Natuur en de week van Techniek.