Bel ons: 038-4600973

News

  • 05 feb 09:04

We hebben donderdagavond met alle medewerkers en leerkrachten van ons IKC én verschillende ouders die in de ouderwerkgroep, de ouderraad en medezeggenschapsraad zitten een bijeenkomst gehad waar ook onze samenwerkingspartners aanwezig waren ( ze staan ook op onze website).

Enkele reacties:

  • Ik wist niet dat er zoveel gebeurde en mogelijk was op de IJsselhof.
  • Laat je als IKC meer veel zien, wat veel kansen! Weten ouders dit allemaal wel?
    Misschien goed om de ouders van kinderen die tussentijds instromen ook te laten horen wat hier allemaal gebeurt tijdens die extra info-avond in januari voor nieuwe ouders. Hier kunnen de samenwerkingspartners misschien ook aanschuiven.
  • Wat doen die stagiaires goed werk op dinsdagmiddag na schooltijd i.v.m. talentontwikkeling ( dit jaar is dat Techniek in een 6 wekelijkse cyclus voor alle groepen).
© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof