Bel ons: 038-4600973

News

  • 19 jan 12:23

Uit de Stentor:
'In het IKC-lab doen we niet aan pamperen'

Sinds september heeft Zwolle een IKC-lab. Dat is een integraal kindcentrum (IKC) waar studenten van verschillende hbo- en mbo-opleidingen in één team samenwerken en echte taken uitvoeren.

Niet pamperen, wel vrijheid en verantwoordelijkheid

'Bedenk maar hoe leerzaam het is voor stagiaires om te oefenen met leidinggeven en samen te werken in een sfeer van vrijheid en dat je alles helemaal zelf mag uitzoeken.' Adjunct-directeur Femke Spijkerman van integraal kindcentrum De IJsselhof in Zwolle-Zuid is enthousiast. Ze rekent voor welke mogelijkheden haar IKC-lab de stagiaires biedt: ervaring met groepsdynamiek, het nemen en geven van verantwoordelijkheid, leidinggeven, samen problemen oplossen, kortom alles wat je tegenkomt in een echte werkomgeving.

Overtuigd van de meerwaarde ten opzichte van 'gewone' stages legt Spijkerman uit:
'Hier werken studenten van verschillende hbo- en mbo-opleidingen in één team samen om echte taken te verwezenlijken. Het team verzorgt de programmering van de naschoolse activiteiten voor de kinderen hier op school. Wij nemen hen daarbij niets uit handen en nemen geen beslissingen voor hen. Pamperen is er niet bij! Wel krijgen ze natuurlijk goede begeleiding en feedback want de studenten zijn hier in het kader van hun opleiding. Ze mogen bijvoorbeeld pas beginnen met het opzetten van een activiteit als zij aantonen dat ze een goed uitgewerkt plan hebben.'

Voorgeschiedenis

Voor de officiële start van het IKC-lab afgelopen september, werkte het kindcentrum al enkele jaren met de inzet van tweedejaars mbo-stagiaires. 'We zijn een academische opleidingsschool met de opdracht om bij te dragen aan ontwikkeling en onderzoek. Vanuit die gedachte zijn we dit experiment gestart. We wilden stagiaires heel graag de kans bieden om meer uit hun stage te halen zodat ze achteraf konden zeggen: hier hebben we echt iets aan gehad. Wij zagen te vaak dat een normale stage studenten onvoldoende voorbereidt op het echte werk. Na het behalen van een diploma is het voor jonge mensen heel lastig om direct te functioneren in een echte baan. Ze hebben vaak geen idee hoe ze een probleem moeten aanpakken. De constructie van een gemengd studententeam met een eigen concrete taak, bleek een succesformule en leverde mooie resultaten op', vervolgt Femke. 'Sinds afgelopen september hebben we een officiële start gemaakt als IKC-lab en afspraken gemaakt met de opleidingen Pedagogisch Management Kinderopvang (PMK) en het Teachers college van Windesheim en met mbo-opleidingen van Deltion, over de rol van de stagiaires.'

'Melkpakken regelen'

'Studenten leren door met elkaar te sparren en ideeën uit te wisselen. Ieder kan in een veilige omgeving zijn rol en talenten ontwikkelen. Het leren van leeftijdsgenoten is een principe dat we hier ook hanteren bij de kinderen op De IJsselhof. We hebben leerlingen die als mediators kunnen optreden bij ruzies. Daar hoort een opleiding bij en een mediator-diploma. En het werkt! Kinderen vinden het meestal prettiger als een leeftijdsgenoot bemiddelt bij onderlinge problemen. Dat principe gebruiken we in het IKC-lab voor de studenten die hier stage lopen. Ze zijn eigenaar van hun eigen stage en leren vooral veel van elkaar. Het komt er vaak op neer dat ze stappen moeten maken in het leren communiceren. Klein voorbeeldje: voor een activiteit had het team deze week dertig melkpakken verzameld. Die zijn per ongeluk door de Sinterklaascommissie gebruikt. Als de studenten goed hadden gecommuniceerd was dit niet gebeurd. Wij lossen dit niet voor hen op. Zij zoeken nu zelf naar een oplossing om snel nieuwe melkpakken te regelen.'

Thema techniek

'Het studententeam is dit jaar bezig met programma's in het kader van het 'Jaar van de techniek'. Dat is een heel breed thema. Studenten vertalen dat thema naar allerlei activiteiten zoals drama, dans of gymnastiek. Ze maken een draaiboek voor perioden van zes weken, omschrijven de activiteit en bedenken wat ze daarvoor nodig hebben. Ze doen alles zelf: ze zorgen voor de boodschappen, de materialen, de inschrijvingen en de publiciteit. Als een activiteit vol zit voeren ze zelf het 'lastige' gesprek met de ouder die wil weten waarom zijn of haar kind niet mee kan doen. Er komt dus heel wat bij kijken. Het IKC-lab is daarom vooral geschikt voor de bovengemiddelde student die niet bang is om de confrontatie met echte problemen aan te gaan.'

Navolging

Een IKC-lab heeft volgens Spijkerman niet alleen voordelen in de didactische sfeer maar ook heel concreet voor het kindcentrum zelf. 'Door het inzetten van studenten hebben onze leerkrachten meer armslag gekregen. Studenten vormen ook een mooie schakel tussen de wereld van het onderwijs en die van de opvang. Er is wat dat betreft sprake van een mooie balans en voordelen voor alle betrokkenen. Wij bieden een mooie plek aan studenten om te leren, onze leerkrachten hebben meer tijd voor andere zaken en voor de opleidingen betekent het IKC een verrijking van het onderwijsprogramma. Reden genoeg tot navolging zou ik zeggen!'

PMK: 'Ontwikkelkansen voor managers in de dop'

Jannie Kalkman is opleidingsmanager PMK bij Windesheim. Zij ziet de meerwaarde van het IKC-lab voor de opleiding. 'Het lab als middel om te leren en te ontwikkelen is voor PMK-studenten ideaal. Zij ervaren nadrukkelijk hoe het is om als leidinggevende te laveren en te balanceren tussen kinderopvang en basisonderwijs. Het IKC-lab biedt kansen om de werkelijkheid bijna geheel na te bootsen. De student als manager in de dop stuurt mbo-studenten aan, begeleidt pedagogisch medewerkers en adviseert de groepsleerkrachten in allerlei voorkomende situaties en werkzaamheden. Dat garandeert een enorme ontwikkelkans.'

Wat betreft Kalkman krijgt het IKC-lab een prominentere rol in het onderwijsprogramma. 'Ik zou graag zien dat studenten vanaf het eerste jaar, onder begeleiding van een derde- of vierdejaarsstudent, kunnen werken aan diverse opdrachten en taken binnen het integraal kindcentrum en daarbij intensief kunnen samenwerken met mbo-studenten en/of hbo'ers van andere opleidingen. Dat zij ook in hun afstudeerfase onderzoek kunnen doen naar knelpunten of vraagstukken met betrekking tot vernieuwing en ook zelf bijdragen aan de ontwikkeling van de integrale kindcentra. Het zou helemaal ideaal zijn als deze formule zich vanuit Zwolle-Zuid zou uitrollen over meerdere wijken.'

Het IKC-lab

Het IKC-lab is een samenwerking tussen het Integraal Kindcentrum De IJsselhof, Kinderopvang Doomijn, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ), Stadkamer, de opleidingen Onderwijsassistent en Kinderopvang van Deltion College en de opleidingen Pedagogisch Management Kinderopvang (PMK), de Pabo en het Teachers College van Hogeschool Windesheim. Deze partijen voeren gesprekken met de gemeente Zwolle om uitbreiding naar meerdere wijken te verkennen.

© 2019 Integraal Kind Centrum de IJsselhof